maanantai 27. kesäkuuta 2011

Vesihuoltolain edellyttämän toiminta-alueen määrittäminen

Vesihuoltolain edellyttämän toiminta-alueen määrittäminen. Liperin kunta on 27.6.2011päivätyllä kirjeellä lähestynyt Komperon vesiosuuskuntaa ja vaatinut selvitystä osuuskunnan toiminta-alueen virallisesta vesihuoltolain tarkoittamasta määritysmenetelmästä 1.10.2011 mennessä.

Komperon vesiosuuskunnalle ei vielä olla määritetty toiminta-aluetta. Mikäli toiminta-alue määritellään, koituu tästä osuuskunnalle ja toiminta-alueen kiinteistöjen omistajille vesihuoltolain mukaisia velvoitteita. Vesihuoltolain 9§ mukaan vesihuoltolaitoksen (osuuskunnan) tulee huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö puolestaan on vesihuoltolain 10§ mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vapautusta tästä velvoitteesta voi anoa ainoastaan vesihuoltolain 11§ säädetyin perustein. Ikä ei ole peruste velvoitteesta vapautumiseksi.

Toiminta-alueen määrittelyn jälkeen aluella ei enää sovelleta asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011).

Vesihuoltolaki 2001/119

perjantai 24. kesäkuuta 2011

Tiedotustilaisuus viemäri- ja laajakaistahankkeen etenemisestä

Komperon museolla pidetään tänään juhannusjuhlan yhteydessä tiedotustilaisuus viemäri- ja laajakaistahankkeen etenemisestä. Hankkeesta tullaan järestämään tiedotustilaisuus myöhemmin heinäkuussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana, jonne kutsutaan paikalle kaikki osuuskunnan nykyiset osakkaat ja viemäristä kiinnostuneet uudet liittyjät.

sunnuntai 12. kesäkuuta 2011

Tapio Mustosesta toimitusjohtaja

Komperon vesiosuuskunnan hallitus on tänään yksimielisesti valinnut osuuskunnalle toimitusjohtajaksi Tapio Mustosen.