maanantai 27. kesäkuuta 2011

Vesihuoltolain edellyttämän toiminta-alueen määrittäminen

Vesihuoltolain edellyttämän toiminta-alueen määrittäminen. Liperin kunta on 27.6.2011päivätyllä kirjeellä lähestynyt Komperon vesiosuuskuntaa ja vaatinut selvitystä osuuskunnan toiminta-alueen virallisesta vesihuoltolain tarkoittamasta määritysmenetelmästä 1.10.2011 mennessä.

Komperon vesiosuuskunnalle ei vielä olla määritetty toiminta-aluetta. Mikäli toiminta-alue määritellään, koituu tästä osuuskunnalle ja toiminta-alueen kiinteistöjen omistajille vesihuoltolain mukaisia velvoitteita. Vesihuoltolain 9§ mukaan vesihuoltolaitoksen (osuuskunnan) tulee huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö puolestaan on vesihuoltolain 10§ mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vapautusta tästä velvoitteesta voi anoa ainoastaan vesihuoltolain 11§ säädetyin perustein. Ikä ei ole peruste velvoitteesta vapautumiseksi.

Toiminta-alueen määrittelyn jälkeen aluella ei enää sovelleta asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011).

Vesihuoltolaki 2001/119

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.