perjantai 23. syyskuuta 2011

Viinijärven vesihuoltoyhtiön talousveden laatuun liittyvät ongelmat eivät kosketa Komperon vesiosuuskuntalaisia

Viinijärven vesihuoltoyhtiön talousveden laatuun liittyvät ongelmat eivät kosketa Komperon vesiosuuskuntalaisia. Komperon vesiosuuskunnan talousvesi tulee Käsämän vedenottamolta.

perjantai 2. syyskuuta 2011

Perjantai 2.9.2011 on viimeinen päivä palauttaa viemäriin- ja laajakaistaanliittymissopimukset

Perjantai 2.9.2011 on viimeinen päivä palauttaa viemäriin- ja laajakaistaanliittymissopimukset ja varmistaa itselleen täysi taloudellinen hyöty EU:n, valtion ja kunnan rahallisesta tuesta. Perjantain jälkeen viemäriin ja/tai laajakaistaan liittyville ei pystytä takaamaan hanketukia, vaan liittymishinta tulee olemaan korkeampi, kuin ensimmäisen vaiheen 6900 euroa/viemäri ja 850 euroa/laajakaista.

Allekirjoitetut sopimusluonnokset tulee palauttaa osuuskunnan toimitusjohtajalle Tapio Mustoselle, Ollilantie 8b, 83400 VIINIJÄRVI.

keskiviikko 17. elokuuta 2011

Viemäri- ja laajakaistahanke kiinnosti yleisöä ja mediaa

Viemäri- ja laajakaistahanke kiinnosti yleisöä ja mediaa. Komperon vesiosuuskunnan järjestämässä tiedotustilaisuudessa 7.8.2011 oli läsnä n. 50 henkeä.

Seuraavalla viikolla Kotiseutu-uutiset julkaisi kaksi aiheeseen liittyvää juttua:

Koko kylä samaan verkkoon - Kotiseutu-uutiset 7.8.2011
Odottelu voi koitua kalliiksi - Kotiseutu-uutiset 11.8.2011

https://docs.google.com/a/komperonvesiosuuskunta.fi/file/d/0B0-JlCWtVCJsc2FZUnNhNm5ucjg/edit

https://docs.google.com/a/komperonvesiosuuskunta.fi/file/d/0B0-JlCWtVCJsMFVBUWdrcWVxY2M/edit

perjantai 5. elokuuta 2011

Tiedotustilaisuus 7.8.2011 ViiniMarjassa

Komperon viemäri- ja laajakaistahanke on edennyt toteuttamisvaiheeseen. Hankkeesta pidetään tiedotustilaisuus ViiniMarjassa, Siikoniementie 35, sunnuntaina 7.8. klo 18:30.

Hankkeen rahoituspäätökset varmistuivat 25.5.2011, jonka jälkeen osuuskunnan hallitus pyysi tarjouksia hankkeessa tarvittavilta urakoitsijoilta. Saatujen tarjousten perusteella hallituksen valitsemat henkilöt ovat neuvotelleet urakoitsijoiden kanssa hankkeen toteuttamisesta. Neuvotteluiden perusteella hallitus on tullut siihen tulokseen, että hanke pystytään toteuttamaan osuuskunnan tiedotuksessa käytetyillä hinnoilla ja aikataululla.Hankkeen rakentamisessa tarvittavat urakoitsijat valitaan heti kun kaikki loput pyydetyt lisäselvitykset on saatu ja käsitelty. Rakennustyöt aloitetaan heti kun sopimukset ja lupaprosessit ovat valmiit.

Viemäriin ja laajakaistaan kannattaa liittyä nyt! Viemäriin liittymismaksu on 6900 euroa ja laajakaistaan liittymismaksu 850 euroa. Hankkeelle on saatu rahoitusta EU:sta, Suomen valtiolta ja Liperin kunnasta, mikä näkyy suoraan liittymiskustannuksissa. Jälkiliittyjien kustannukset kohoavat arviolta kaksinkertaisiksi edellä esitetystä.

Tiedotustilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

Lisätietoja:
Ari Hyttinen 040-5579525 tai Tapio Mustonen 040-5432398

maanantai 4. heinäkuuta 2011

Urakkatarjoukset

Komperon vesiosuuskunnan viemäri- ja laajakaistahanke on edennyt urakkaneuvotteluvaiheeseen. Kolme urakoitsijaa jätti tarjouksen määräaikaan mennessä ja hallitus teki päätöksen aloittaa neuvottelut kahden urakoitsijan kanssa.

Mikäli neuvotteluiden tuloksena solmitaan urakointisopimus ja osakkailta saadaan tarvittava määrä allekirjoitettuja liittymäsopimuksia, alkavat rakennustyöt tulevana syksynä.Tätä ennen pidetään kaikille avoin tiedotustilaisuus sunnuntaina 7.8.2011 klo 18:30 ViiniMarjassa.

maanantai 27. kesäkuuta 2011

Vesihuoltolain edellyttämän toiminta-alueen määrittäminen

Vesihuoltolain edellyttämän toiminta-alueen määrittäminen. Liperin kunta on 27.6.2011päivätyllä kirjeellä lähestynyt Komperon vesiosuuskuntaa ja vaatinut selvitystä osuuskunnan toiminta-alueen virallisesta vesihuoltolain tarkoittamasta määritysmenetelmästä 1.10.2011 mennessä.

Komperon vesiosuuskunnalle ei vielä olla määritetty toiminta-aluetta. Mikäli toiminta-alue määritellään, koituu tästä osuuskunnalle ja toiminta-alueen kiinteistöjen omistajille vesihuoltolain mukaisia velvoitteita. Vesihuoltolain 9§ mukaan vesihuoltolaitoksen (osuuskunnan) tulee huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö puolestaan on vesihuoltolain 10§ mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vapautusta tästä velvoitteesta voi anoa ainoastaan vesihuoltolain 11§ säädetyin perustein. Ikä ei ole peruste velvoitteesta vapautumiseksi.

Toiminta-alueen määrittelyn jälkeen aluella ei enää sovelleta asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011).

Vesihuoltolaki 2001/119

perjantai 24. kesäkuuta 2011

Tiedotustilaisuus viemäri- ja laajakaistahankkeen etenemisestä

Komperon museolla pidetään tänään juhannusjuhlan yhteydessä tiedotustilaisuus viemäri- ja laajakaistahankkeen etenemisestä. Hankkeesta tullaan järestämään tiedotustilaisuus myöhemmin heinäkuussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana, jonne kutsutaan paikalle kaikki osuuskunnan nykyiset osakkaat ja viemäristä kiinnostuneet uudet liittyjät.

sunnuntai 12. kesäkuuta 2011

Tapio Mustosesta toimitusjohtaja

Komperon vesiosuuskunnan hallitus on tänään yksimielisesti valinnut osuuskunnalle toimitusjohtajaksi Tapio Mustosen.

lauantai 30. huhtikuuta 2011

Osakaskokous ViiniMarjassa 15.5.

Komperon vesiosuuskunnan osakkaiden vuosikokous ViiniMarjassa sunnuntaina 15.5. klo 18:00. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja luodaan katsaus viemärihankkeeseen. Kahvitarjoilu, tervetuloa! Viemärihankkeesta pidetään kaikille avoin tiedotustilaisuus erikseen ilmoitettavana ajankohtana myöhemmin kesällä.